miércoles, 19 de septiembre de 2018

 
 
 
 
 
Inventari - Recorregut
 
2017 - 2018
 
 
Després d'uns mesos de no afegir res al bloc i, en aparença no donar fe de la meva 
activitat ara m'hi poso, amb la idea de publicar el reguitzell de  de moviments creatius
en què estic involucrat i, que, tot i que no els hagi anat publicant puntualment, no és
                que no s'hagi-n produït.
               
                La creativitat passa per alts i baixos, que sovint tenen a veure amb les situacions
                que la pròpia vida ens presenta, tan personals com col·lectives i que sens dubte
                 en el meu cas em permet expressar emocions, sentiments i raonaments que
                conflueixen en un dibuix, potser un poema, que segons el moment acaba sent una
                escultura o una pintura, o bé un poema o dibuix, amb vida pròpia, no pas anat de
                crossa d'una obra de més envergadura, una escultura per exemple.
 
                Així és doncs, que, dins d'aquest nou tast - evidentment seleccionat per mi - trobarem
                una diversitat d'aspectes, uns ja més coneguts, cas de l'escultura, d'altres menys,
                com el dibuix o la poesia, desenvolupats des de l'última aportació al bloc, octubre de
                2017 fins aquest setembre de 2018. 
               
                També, el cert és que no hi apareix tot el que he anat realitzant, hi ha coses que
                queden en aquest rerefons que sempre resta inconegut, per dubtes personals i
                intransferibles. Amb tot però, inserto algunes imatges d'obres dels darrers temps.
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
"El poema i els símbols" (A Walt Whitman) 2018
 
Poeta nord- americà. 1819 - 1892
Motivat pel poema "Lleno de vida ahora"
191 x 54 x 50 feta en ferro, metacrilat, acer inoxidable i fusta.
 
Exposada recentment al Museu de Gavà en l'exposició de la
Fundació Hervás Amezcua "Un aixovar un viatge".
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 

"Sublimació"  2016
197 x 73 x 66 feta en acer inoxidable i ferro.
 
També fou exposada amb la Fundació Hervás Amezcua.
Exposició "Eva al Paradís artificial"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Petit relleu "Tors femení lligat" 2017
14'5 x 13 acer inoxidable i filferro emmarcat s/arpillera.
Forma part d'una curta sèrie de tres peces independents.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

 
Relleu "Ull eròtic"  2017
30 x 30 acer inoxidable emmarcat sobre fusta "formica" 
treballada i pintada.
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
               No habiendo añadido nuevas noticias durante unos meses a mi bloc, y que tal vez
               pueda parecer que hay un cierto descenso de mi actividad, hoy me pongo a ello,
               para añadir un conjunto de movimientos creativos en los que he estado involucrado
               que, aunque no los haya publicado de manera puntual, no es que no se hayan
               producido.
 
               La creatividad atraviesa por altos y bajos, que, tienen a ver con las situaciones que
               la propia vida conlleva, tanto personales como colectivas y que sin duda, en mi caso,
               me permite expresar emociones, sentimientos y razonamientos a través del dibujo,
               tal vez un poema, que, según el momento acaba siendo una escultura o una pintura
               o bien un poema o dibujo con vida propia, no siendo la muleta para una obra de más
               envergadura, una escultura, por ejemplo.
 
               Por tanto, dentro de este breve recorrido, seleccionado por mi, creo que se aprecian
               una diversidad de aspectos, algunos ya conocidos, caso de la escultura, otros menos
               como el dibujo o la poesia.
 
               Ciertamente, no aparece todo lo que he ido realizando, hay cosas que permanecen 
               siempre en ese trasfondo que queda desconocido, por dudas personales, intransferibles.
               Aún así, añado algunas imágenes de obras de los últimos tiempos.
 
               *********************************************************************
 
 
 
MEMÒRIA FOTOGRÀFICA DEL BARRIS DE L'HOSPITALET
 2018, juliol - setembre
El Centre d'Estudis de L`Hospitalet està editant una col·lecció de revistes
de la mà de Vicenç Sabater i unes fotos de Ferran Vives, sobre el
 Patrimoni i l'Art als diferents barris de la Ciutat de L'Hospitalet.
El numero 1 va ser el dedicat a Santa Eulàlia i, van tenir l'atenció de incloure
la escultura "Vol de coloms", inaugurada el 1976, el dia de Sant Jordi.
Sent doncs la primera l'escultura meva instal·lada a l'espai urbà, de la qual ja 
n'he i, s'ha n'ha parlat en nombroses ocasions.
És feta en acer inoxidable i te unes dimensions aproximades de 
200 x 200 x 100 incloent-hi la base de formigó.  
 
 
El Centro de Estudios de L'Hospitalet está editando una colección de revistas
sobre Patrimonio y Arte en los barrios de la Ciudad.
de la mano de Vicenç Sabater. Con fotos de Ferran Vives.
En el numero 1 dedicado a Santa Eulàlia han tenido la atención de incorporar
la escultura "Vol de coloms" (Vuelo de palomas) inaugurada el año 1976
el día de Sant Jordi.
Es por tanto mi primera escultura en espacio urbano.
Realizada en acero inoxidable y de aproximadamente de medidas
200 x 200 x 100 incluyendo la base de hormigón.
 
***************************************************************
 
 
 
Pel numero 2 dedicat al barri de Bellvitge, han escollit també l'escultura
"Conseqüència d'equilibris" inaugurada l'any 2001.
L'escultura és dedicada a totes les persones, dones i homes, que varen
amb el seu esforç i, el seu viure, transformar un barri caòtic, inhòspit, en un espai
on es agradable viure-hi, conjuntant una arquitectura freda, amb el caliu humà,
projectant el barri, transformant-lo, enlairant-lo en el que avui és.
Feta en acer inoxidable i dimensions de 400 x 600 x 150 centímetres.
 
 
 
Un dels primers esbossos i, l'escultura ja al Parc Metropolità 
de Bellvitge amb l'hotel Hesperia al fons.
 

 
Para el numero 2 dedicado al barrio de Bellvitge han seleccionado también
mi escultura "Conseqüència d'equilibris" inaugurada el año 2001.
Escultura dedicada a las personas que, con su empuje y sacrificio
consiguieron convertir un lugar inhóspito en un espacio amable y
lleno de vida, elevándolo, donde la fría arquitectura coge temple con el
calor humano.
 
 **************************************************************************
 
 
 
PUBLICACIÓ DEL LLIBRE "DES D'UNA IMATGE"
2018 
Editat per Mecenix i pròleg d'Isabel-Clara Simó.
 
 
 El llibre, tot i que principalment és potser un llibre de poemes,
seguint més o menys la pauta del que serien haikus, és més, tal vegada,
una reflexió sobre el poder d'una imatge i l'efecte que pot produir en la o
les persones que la observan i les possibles i diferents interpretacions.
 
Afegeixo un dels petits poemes escollits per Isabel-Clara Simó al pròleg.
 
Sense busques, en descens
avall, trobem la clau que
obre o clou el pensament.
 
 

 
 Este libro, aunque quizás en principio es un libro de poemas, siguiendo
más o menos pautas, que podrían considerarse "haikús", contiene una
reflexión propia sobre el poder de una imagen, y el efecto que puede producir
en la persona o personas que la observan y las posibles y diferentes interpretaciones.
 
 
 
 
 
Diada de Sant Jordi 23 d'abril de 2018
Signatura de llibres a la rambla Just Oliveras de L'Hospitalet
a l'estand de Biblioteques de L'Hospitalet.
A la foto de Gemma Isern, signant un exemplar a l'amic Virgilio Olivares.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Firma de libros. Diada de Sant Jordi
 *************************************************************************
 
 
 
PRESENTACIÓ
2 de maig de 2018
 
Presentació del cartell i conferència de la
"JOIA DE MONTJUÏC"
amb motiu de la celebració del 90 è. aniversari de la
Societat Coral
 
Conferència a càrrec de Pere Baltà, President de la Fundació
Paco Candel. Intervencions de Victor Nuez, President de La
Joia de Montjuïc i Julio Baños, cronista del barri de la Marina
i membre de la Fundació Paco Candel.
En l'acte vaig fer entrega del cartell realitzat per a la ocasió.
 
 
 
 Portada del Programa i cartell
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presentación del cartel y conferencia de la
"JOIA DE MONTJUÏC"
con motivo de la celebración del 90 aniversario de la
Societat Coral
 
Conferencia a cargo de Pere Baltà, Presidente de la
Fundació Paco Candel. Intervenciones de Victor Nuez,
Presidente de la Joia de Montjuïc i Julio Baños,
cronista del barrio de la Marina y miembro de la
Fundación Paco Candel.
En el transcurso del acto hice entrega del cartel
realizado para la ocasión.
 
**************************************************************************
 
 

 
Cartell del recital que varen organitzar-me el grup de poesia del
Col·lectiu d'Artistes de Sants
Barcelona
 
Fou un acte per a mi - com no - molt emotiu, per diferents raons,
sobretot però, pel treball i l'atenció que van dedicar-me les i els rapsodes 
i, que no sé pas si em mereixo. També, per que ve d'uns companys, que
sempre i a mesura que els he anat tractant, demostren una formidable 
creativitat i complicitat, amb tot el que fan i, als quals agraeix-ho l'acte i l'afecte.
 
 
 
 
Aquí amb tot el grup de companys rapsodes d'esquerra a dreta: Manel Klose, Montse J. Sorribes,
Montse Artal, na Consolació amb el ram de flors amb que la van obsequiar, jo, Rafael Soteras,
Anna Rodà presidenta del Col·lectiu, Gloria Bosch, Raquel Esquenazi i Josep López Badenas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este acto fue para mi, como no, muy emotivo, por diferentes razones,
sobretodo, valorando el trabajo y dedicación que, desde luego no se
si merezco. También, por el hecho de venir de unos compañeros que
siempre y a medida que les he ido conociendo, han demostrado una 
dosis formidable de creatividad y complicidad en todo lo que realizan,
y agradezco desde luego el acto y el afecto.
 
 
 
*************************************************************************ONADES 
 
 Imatge de l'exposició "ONADES" organitzada por la Fundació Fundació
"Hervás Amezcua" de Gavà a cavall de 2017- 2018 al Museu de Gavà
i a la Torre del Baró de Viladecans (Baix Llobregat) Barcelona.
 

Imatge del muntatge-exposició.
 
**********************************************************************